ilmuKU , duniaKU - menjana kepintaran melalui Al-Quran.
keep on reading & I will not stop blogging.

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

Wednesday, November 15, 2017

Image result for hadis+menyucikan akan hati daripada sifat yang tercela itu ialah setengah daripada iman. (riwayat muslim at-tarmizi)

No comments:

Post a Comment