ilmuKU , duniaKU - menjana kepintaran melalui Al-Quran.
keep on reading & I will not stop blogging.

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

Monday, December 16, 2013

Lapuran jawatankuasa garispanduan pengiklanan /

Corporate Author:Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am.
Other Authors:Iyer, G. K. Rama.
Format:Book
Language:Malay
Institution:Universiti Malaya
Record ID:um415106
Library:Perpustakaan Universiti Malaya
* Under DEV
Published:Kuala Lumpur: Yunit Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am, Jabatan Perdana Menteri, 1977
Subjects:


Second report of the select committee on the Malayan Railway /
Corporate Author:Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am.
Other Authors:Iyer, G. K. Rama.
Format:Book
Language:English
Institution:Universiti Malaya
Record ID:um415072
Library:Perpustakaan Universiti Malaya
* Under DEV
Published:Kuala Lumpur: Kementerian Perancang Am dan Penyelidik Sosio-Ekonomi, 1976
Subjects:Peraturan-peraturan untuk menjalankan penyelidikan di Malaysia/

Corporate Author:Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Penyelidikan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Am
Format:Book
Language:Malay
Institution:Universiti Teknologi Malaysia
Record ID:u309156
Library:Perpustakaan Sultanah Zanariah
* Under DEV
Call Number:Q180.M3 A4 1978
Published:Kuala Lumpur: Cetak Kerajaan, 1978
Subjects:


Intisari Rancangan Malaysia Ketiga /
Other Authors:Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Bahagian Penyelidikan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Am
Format:Book
Language:English
Institution:Universiti Kebangsaan Malaysia
Record ID:ukm00265735
Library:Perpustakaan Tun Seri Lanang
* Under DEV
Published:Kuala Lumpur : Jabatan Penerangan, Kementerian Penerangan Malaysia,
Subjects:

No comments:

Post a Comment