ilmuKU , duniaKU - menjana kepintaran melalui Al-Quran.
keep on reading & I will not stop blogging.

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.

Monday, March 25, 2013


Berhati-hati dan lakukan sesuatu..
Berhati-hati dan lakukan sesuatu..

No comments:

Post a Comment